Reference

SPOJPROJEKT PRAHA má více než 50letou tradici v poskytování projektových služeb. Následující seznamy dávají přehled o nejvýznamnějších zakázkách realizovaných od roku 1990.