Inženýring (obstaravatelská činnost ve výstavbě)

Inženýrská činnost v přípravné fázi projektu - zahrnuje činnosti vedoucí k vydání příslušných rozhodnutí nebo souhlasů podle stavebního zákona, zejména obstarání vstupních podkladů, projednání projektové dokumentace s příslušnými dotčenými orgány a ostatními institucemi, spolupráce s investorem stavby při zabezpečování majetkoprávní agendy, to vše za účelem vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení nebo souhlasů se stavbou.


Inženýrské činnosti v realizační fázi projektu - zahrnuje činnosti související s realizací stavby, zejména zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí, vedení agendy smluvních vztahů, jednání s příslušnými dotčenými orgány při zajištění kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona.


Některé referenční stavby:

 • CITY TOWER, Praha 4
 • Obchodní a společenské centrum Arkády Pankrác, Praha 4
 • Rekonstrukce a dostavba areálu EMPIRIA, část III - CITY DECO, CITY ELEMENT, Praha 4
 • 0. stavba - přeložky inženýrských sítí v prostoru Pankrácké pláně, Praha 4
 • Administrativně obchodní komplex Anděl Park - Smíchov, Praha 5
 • Bytový dům Kytínská, Praha 15
 • Bytový dům Záveská, Praha 10
 • Bytový dům Letňany, Praha 18
 • Hala zimní údržby, Letiště Ruzyně, Praha 6
 • Dětský dům Na příkopě, Praha 1
 • Areál Komerční banky Kavčí hory, Praha 4
 • Administrativní a bytový komplex se zdravotním střediskem Lomnického, Praha 4
 • Janka Radotín, Friga-Coil, dostavba továrny, Praha 5
 • Televizení středisko České televize - Kavčí hory, Praha 4
 • Trasa dálkového optického kabelu Ústí nad Labem - Karlovy Vary - Rozvadov