Stavební projektování

Na základě spolupráce s našimi vlastními architektonickými ateliéry, ale i s externími architekty zpracujeme všechny potřebné fáze projektové dokumentace. Samozřejmostí je koordinace všech projektových prací, vedení projektů zkušenými HIPy a koordinace profesí zpracovávaných externími specialisty.

  • koncepční návrhy stavebních konstrukcí a řešení všech typů budov, souborů budov včetně jejich připojení dopravních řešení a připojení
  • stavební části projektů na všech stupních dokumentace
  • odborné posudky projektovaných i realizovaných stavebních konstrukcí
  • projekty rekonstrukcí budov včetně historických
  • speciální stavební konstrukce pro spojové i průmyslové budovy
  • konzultace
  • autorské dozory

Naše nejvýznamnější zakázky ukazují reference.


středisko stavebních profesí - kontakt
vedoucí střediska:   Ing. Pavel Meloun
mobil: 602 322 624
e-mail: pavel.meloun@spojprojekt.cz
bytový komplex Zelené údolí, telekomunikační stanice Krásné