Požární ochrana - PBŘS

Nabízíme naše dlouholeté zkušenosti s projektovou a konzultační činností v těchto oblastech:

 • koncepce PBŘS urbanistických celků i jednotlivých nevýrobních objektů, garáží a speciálních spojových objektů (základnových stanic, vysílačů apod.)
 • projektové dokumentace PBŘS na všech stupních pro rekonstrukce i novostavby nevýrobních objektů (rodinné domy, bytové domy, penzióny, hotely, administrativní budovy, školy, zdravotnická zařízení, spojové objekty)
 • návrhy a konzultace ohledně použití stavebních konstrukcí s požárně bezpečnostními vlastnostmi
 • předběžná projednání a konzultace s příslušnými HZS

Některé referenční stavby:

 • Největší výškové budovy v České republice - budovy City Empiria a City Tower na Pankráci v Praze 4
 • BD Kováků, Praha 5 - Smíchov
 • Hotel Kempinski, Hybernská 12
 • BO Záveská, Praha 15
 • Rekonstrukce poboček KB (Jaroměř, Kladno, Podbořany)
 • Rekonstrukce objektu ČTÚ v Tehově
 • City Tower, Pankrác, Praha 4
 • BD Letňany, ul. Frýdecká, Praha 18
 • AB Nagano (DUR), Praha 3 - Žižkov
 • Rekonstrukce hotelu Jalta (zázemí), Václavské náměstí
 • BD Kytínská, DSP, Praha 15, Hostivař
 • BD Jankovcova (DUR), Praha 7
 • Kampus Kladno (Areál fakulty biomedicínského inženýrství - 5 objektů) (DUR) - 2009


stavební profese - kontakt
kontakt:   Ing. Ivana Rošetzká
mobil: 602 322 608
e-mail: ivana.rosetzka@spojprojekt.cz
požární ochrana v občanské i průmyslové výstavbě