Informace o firmě

SPOJPROJEKT PRAHA a.s.
Přístavní 1363/1
170 00 Praha 7

Firma zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1391

IČO: 45310017
DIČ: CZ45310017
Bankovní spojení: Fio banka
Číslo účtu: 2900092579/2010


Dlouholetá tradice a stabilita
SPOJPROJEKT PRAHA a.s. je soukromá akciová společnost. Máme dlouholetou tradici v oboru projektové a inženýrské činnosti – v roce 1953 vznikl Státní ústav pro projektování spojových staveb a zařízení Spojprojekt, který se v roce 1989 transformoval na státní podnik Spojprojekt Praha. Jeho další transformací vznikla k 1.4.1992 akciová společnost SPOJPROJEKT PRAHA a.s.


Zkušení zaměstnanci, dobré technické vybavení
Největší devizou každé projekční společnosti jsou schopnosti a zkušenosti jejích pracovníků. U nás pracuje okolo 30 zaměstnanců, z toho dvě třetiny vysokoškolsky vzdělaných a čtvrtina s úplným středoškolským odborným vzděláním. Ve firmě pracuje 7 autorizovaných inženýrů a architektů.

Jsme stabilní projektovou organizací, plně vybavenou pro projektovou a inženýrskou činnost. Máme vytvořenou dobrou funkční síť vztahů s dalšími spolupracujícími společnostmi, dodavateli a výrobci, ověřenou konkrétními zkušenostmi z řady akcí.


Další údaje o společnosti můžete zjistit také v internetové verzi obchodního rejstříku.