Architektonická řešení

Naše architektonické a projekční ateliéry jsou vedené zkušenými architekty. Kvalitně vybavená pracoviště zajišťují rozsáhlé a technicky náročné projektové práce. Naše výsledky garantují vysokou úroveň architektonického a stavebně konstrukčního řešení i specializovaných profesí.
Stavíme na schopnostech zkušených architektů a inženýrů. Projektovali jsme celou řadu významných a známých objektů, jako například bankovní domy, pojišťovny, televizní a rozhlasová centra a jiné objekty.

Naši zaměstnanci mají rozsáhlé zkušenosti z mnoha projektovaných a realizovaných staveb v Praze i po celé republice. Nespecializujeme se na určitý segment stavebního trhu, ale získáváme si klienty naší naprostou univerzalitou. Vypracováváme zakázky v oblasti urbanismu, architektury, pozemního stavitelství, interiérové tvorby, designu a užité grafiky, a to jakéhokoliv druhu a rozsahu. Snoubíme schopnosti zkušených a výborných architektů s prací mladých architektů a tím si udržujeme "mladého ducha" v nových pohledech na architekturu a její řešení.

Máme tradici v projektování veškerých pozemních staveb včetně telekomunikačních technologických staveb. Zajišťujeme všechny stupně projektování včetně autorského dozoru a projednávání s orgány státní správy.

  • studie, návrhy staveb, konzultace architektonických řešení
  • projekty na všech stupních dokumentace
  • odborné posudky, rešerše a studie pro jednání s orgány památkové péče
  • spolupráce při jednání s orgány památkové péče
  • rekonstrukce budov včetně historických budov
  • speciální stavební konstrukce pro spojové i průmyslové budovy
  • konzultace

Naše nejvýznamnější zakázky ukazují reference.


architektonický ateliér Aulický
kontakt:   Ing. arch. Václav Aulický
mobil: 602 274 065
e-mail: vaclav.aulicky@spojprojekt.cz

architektonický ateliér Sova
kontakt:   Ing. arch. Jindřich Sova
mobil: 602 274 063
e-mail: jindrich.sova@spojprojekt.cz

Kancelář:
budova City Empiria
Na Strži 1702/65
140 00 Praha 4
vysílač Praha-město
bytový komplex Zelené údolí, radnice Prahy 13